News

यति सानी नानीले मलाई मेरो ‘श्रीमान’ चाहियो भनेको भिडियो भाइरल…(भिडियो हेर्नु`होस)

साना केटा केटि भनेका भग`वानले दिएको ना`सो हो भन्ने प्रचलन हामीहरुले सबैले सुन्दै आएको छौ । केटाकेटि त भग`वानको व्रदान हुन रु दैं छिन् उनि|हरुले जे बोलका कुरा पनि स त्यको रुपमा लिने गरेको पाईन्छ केटा केटिको उमेर भनेको खेल्ने उमेर आमा बाबासंग खेल्ने साना साना साथी`हरुसंग रमाउने उमेर हो ।

केटा केटि त साना साना गुडिया संग खेल्ने उमेर हो तर आफु`लाई मन पर्ने खाने कुरा माग्छन् तर यहा यसो भएको छैन् । सानी केटिले श्रीमान मागेर रोएर भुईमा क रा उ दै छिन् । यो भिडि`या एक जना अन्दाजि ४,५ बर्ष के`टिले मेरो पति खै भनेर सा ह्रै क रा एर रुदै हातमा चस्मा खेलाएर रु दैं छिन् ।

ती सानी केटिले श्रीमान सग जान्छु भनेर रु`दै छिन् । उनको आमाले भनेकी छन कि पति भनेको के हो भनेर सोधेपछि ती सानी केटिको मुखबाट मामा भन्ने शब्द आउन्छ । उनलाई थाहा छैन श्रीमान भनेको के हो भनेर उनले मेरो पति को हो भनेर उल्टै आफ्नो आमालाई सधे`की छन् आमाले तिम्रो पति कतै खेल्दै होला भनेर भन्दा सानी केटि मेरो पति कता गयो भन्दै ठुलो स्व`रले रु दैं छिन् ।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Follow by Email